Canon-Logo

Canon-Banner

ULOTNE CHWILE,PIĘKNE WSPOMNIENIA

Zachowaj je na zawsze. Skorzystaj z promocji Canon.

x

WAŻNE:


Realizacja zgłoszenia może opóźnić się w przypadku, gdy przesłane informacje okażą się niepełne, np. z następujących powodów:

Brak kopii dowodu zakupu (paragon/faktura).

Nieprzesłanie skanu wyciętych kodów kreskowych.

Ta promocja dobiegła końca. Dodatkowe pytania można przesłać na adres:cashback@claim-lookup.com